Tư vấn Xây dựng Quy trình

Mô tả dịch vụ

OCD sản xuất dịch vụ tham mưu xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là công cụ tạo tính đồng nhất trong hành động của phần lớn nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình kết hợp giữa các phòng ban, và những chỉ dẫn khía cạnh để thực hành được công tác theo một tiêu chuẩn về thời gian và kết quả đầu ra. Hoạt động này nối tiếp hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc chuẩn hóa các vị trí chức danh nhằm tạo buộc phải tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác sở hữu lấy chứng chỉ theo một hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở công đoạn mẫu mã lại hoạt động cho ưa thích sở hữu mục đích của siêu thị trong mỗi thời kỳ và vận dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp phải xây dựng quy trình cho 1 chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hiện phức tạp (có đa dạng hành động, sở hữu nhiều tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, bắt buộc có hướng dẫn  tối ưu hoá
 • Quá trình làm việc có nhiều thành phần tham gia thực hiện và ra quyết định, tạo được sự phối hợp hiệu quả hơn

Tư vấn Xây dựng Quy trình

 >>> Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp hàng đầu hiện nay 

Cách thức xây dựng và khai triển quy trình

 1. Xác định mục đích chất lượng
 2. Xác định khuôn khổ quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định những tài liệu đề đạt kết quả và dữ liệu buộc phải thiết
 4. Xác định những thành phần tham dự vào chuỗi hành động:
  • Người đặt yêu cầu hoặc tín hiệu bắt đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giảng giải lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả thực thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>> Kinh nghiệm tư vấn quy trình quản trị doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng quy trình

OCD đã tham mưu xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục nhà hàng và tổ chức. OCD hiện là siêu thị tư vấn giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt nam trong lĩnh vực tham vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tham vấn của OCD được thể hiện ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

OCD đã thực hiện rộng rãi dự án tư vấn xây dựng quy trình cho đa dạng công ty lớn, tiêu biểu như:

Dự án tham mưu chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO

Dự án tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số cho Xuân Cương

Tư vấn cơ cấu công ty và quy trình cho Thương hiệu cá tính NOUS

Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI

Dự án Tái cấu trúc siêu thị và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn