Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực Một bước tiến để phát triển doanh nghiệp

Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực là một trong những giải pháp hiệu quả để phát triển hoạt động kinh doanh. Với sự hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia, doanh nghiệp có thể xác định được khung năng lực cần thiết để tăng cường sức mạnh cạnh tranh và định hướng chiến lược phát triển dài hạn.

1. Định nghĩa về Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

 • Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực (Capacity building consulting services) là một quá trình giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự cải tiến, phát triển và thích ứng với điều kiện kinh doanh thay đổi.
 • Quá trình này bao gồm việc đánh giá và phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, đặt ra mục tiêu và kế hoạch phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo và hỗ trợ triển khai thực hiện.
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực được cung cấp bởi các chuyên gia và đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

>>> Quy trình tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp 

2. Ví dụ về Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao nhưng thiếu khả năng tự cải tiến để đáp ứng yêu cầu của thị trường, có thể sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ: Công ty ABC sản xuất và kinh doanh sản phẩm A với mức giá cạnh tranh, nhưng do không có khả năng phát triển thêm sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có, công ty đã gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng thị phần. Sau khi sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực từ một đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực này, công ty đã xác định được các yếu tố quan trọng cần cải tiến, đưa ra mục tiêu và kế hoạch phát triển mới, đồng thời tổ chức đào tạo và triển khai thực hiện. Kết quả, công ty đã mở rộng thị phần và tăng doanh thu bằng cách mở rộng sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có.

Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

3. So sánh giữa Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực và các loại dịch vụ tư vấn khác

Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực khác với các loại dịch vụ tư vấn khác như tư vấn chiến lược, tư vấn quản trị doanh nghiệp hay tư vấn marketing.

 • Tư vấn chiến lược: Tập trung vào vi ệc định hướng chiến lược phát triển dài hạn, tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Trong khi đó, dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực tập trung vào việc nâng cao khả năng tự cải tiến và thích ứng của doanh nghiệp.
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp: Tập trung vào việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Trong khi đó, dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực tập trung vào việc phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Tư vấn marketing: Tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích thị trường, xây dựng chiến lược quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm của doanh nghiệp. Trong khi đó, dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực tập trung vào việc nâng cao khả năng tạo ra giá trị cho khách hàng và tăng cường sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

>>> Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp

4. Lời khuyên cho việc sử dụng Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc phát triển hoạt động kinh doanh và cần tìm kiếm giải pháp hiệu quả, dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực có thể là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Lựa chọn một đơn vị tư vấn uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
 • Đưa ra những thông tin chi tiết và chính xác nhất về hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá và xác định khung năng lực cần thiết.
 • Tham gia tích cực vào quá trình đào tạo và triển khai để đạt được kết quả tốt nhất.

Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

5. Các câu hỏi thường gặp về Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

1. Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực có phù hợp với các loại doanh nghiệp nào?

 • Dịch vụ này phù hợp với các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, muốn tăng cường sức mạnh cạnh tranh và phát triển bền vững.

2. Quá trình xây dựng khung năng lực cần thời gian bao lâu?

 • Thời gian xây dựng khung năng lực phụ thuộc vào quy mô và hoạt động của doanh nghiệp, thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng.

3. Chi phí sử dụng dịch vụ này như thế nào?

 • Chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực phụ thuộc vào đơn vị tư vấn và quy mô của doanh nghiệ p, thông thường sẽ được tính dựa trên số giờ làm việc hoặc theo các gói dịch vụ khác nhau.

4. Có nên sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực khi doanh nghiệp đang có hoạt động ổn định?

 • Có, việc sử dụng dịch vụ này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững mà còn giúp cải thiện hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.

5. Khi sử dụng dịch vụ này, tôi cần lưu ý những điểm gì?

 • Tôi cần lưu ý chọn đơn vị tư vấn uy tín và có kinh nghiệm để đảm bảo kết quả tốt nhất; đưa ra những thông tin chi tiết và chính xác nhất về hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá và xác định khung năng lực cần thiết; tham gia tích cực vào quá trình đào tạo và triển khai để đạt được kết quả tốt nhất.

6. Kết luận

Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực là một trong những giải pháp hiệu quả để phát triển hoạt động kinh doanh. Với sự hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia, doanh nghiệp có thể xác định được khung năng lực cần thiết để tăng cường sức mạnh cạnh tranh và định hướng chiến lược phát triển dài hạn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín và có kinh nghiệm, đưa ra thông tin chính xác và tích cực tham gia vào quá trình đào tạo và triển khai.

Nếu bạn cần tư vấn liên hệ: